อินเดียอยู่ที่ไหน?

0 Comments

อินเดียเป็นประเทศหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ถือเป็นศูนย์กลางการสื่อสารทางธุรกิจการเงินความบันเทิงการศึกษาและสื่อต่างๆ อินเดียตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

มุมมองทางภูมิศาสตร์ของอินเดีย

ภูมิศาสตร์ของอินเดียส่วนใหญ่เป็นเนินเขา สาธารณรัฐหันหน้าไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันตกอ่าวเบงกอลทางทิศตะวันออกและทะเลอาหรับทางทิศใต้ ตั้งอยู่บนขอบของทะเลทรายซาฮารา เมืองหลวงของอินเดียคือเดลี รัฐอัจเมอร์บอมเบย์มัทราสเดลีลักษมันปุรีอัมริตาปุรีบังกาลอร์เจนไนไฮเดอราบัดเดลีปูเน่และกัลกัตตาตั้งอยู่ในสี่ภูมิภาคกลางของอินเดีย

อินเดียมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและภูมิศาสตร์เชิงพาณิชย์ ท่าเรือที่สำคัญของอินเดีย ได้แก่ เจนไนไฮเดอราบัดมุมไบเอพีคและย่างกุ้ง เจนไนไฮเดอราบาดมุมไบและดาพีคถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย Delhi, Lakshmanpur, Amritapuri, Bangalore, Yarusharaw, Chennai และ Hyderabad เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมและเป็นเมืองสำคัญของอินเดีย กัลกัตตาได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดีย

ภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดียคือรัฐประเทศตามด้วยรัฐมณีปุระนาคาแลนด์อัสสัมและอัสสัม เมืองหลวงของอัสสัมคือโคฮิมาและเมืองหลวงของนากาแลนด์คือโลบันสค์ ประชากรของประเทศคือ 12,49 อัคราฮารา

เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในอินเดียคือเจนไน (การบริหาร) ตามมาด้วยเดลี (เมืองหลวง) มุมไบไฮเดอราบาดเอริค (เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง) และเดลี (NCR Capital City) เมืองอื่น ๆ ของอินเดีย ได้แก่ เดลีมุมไบปูเน่ , บังกาลอร์, เชนไน, ไฮเดอราบาดและวอกี

การท่องเที่ยว

อินเดียเป็นประเทศด้านเทคโนโลยีที่มีพื้นที่ไอทีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองตามมูลค่าสุทธิของภาคไอที เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทั่วโลกอินเดียจึงได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาไอทีที่เฟื่องฟูเช่นซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายข้อมูลฐานข้อมูลการบริหารธุรกิจ Windows Server ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ อุตสาหกรรมหลักเช่นไอทีกำลังเห็นอัตราการเติบโตของนักคิดในอินเดีย ความสามารถในการคิดของประชากรอินเดียมีศักยภาพมาก

ยูเนสโกเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเจ็ดแห่งในโลกโดยใช้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรปซึ่งตั้งอยู่ในเขตวัดแม่น้ำโพรมิเนนโต ทะเลสาบน้ำตื้นได้สร้างพื้นที่สำหรับฤดูกาลและบรรยากาศที่กำลังเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีสภาพอากาศที่ต้องการมาก โดยทั่วไปแล้ว 70% ของพืชจะผลิตโดยแรงงานในฟาร์มดังนั้นรายได้จึงมาจากรายได้ของแรงงานในฟาร์มโดยทั่วไปครัวเรือนจะได้รับรายได้จากการขายกิจกรรมและบริการ อาชีพหลักของคนในอินเดียคือการทำนา เนื่องจากดินดีและสภาพอากาศเอื้ออำนวยเกษตรกรอินเดียจึงปลูกพืชประจำปีเช่นข้าวโพดข้าวโพดพริกผักกาดข้าวสาลีและถั่วเหลือง พวกเขายังเลี้ยงปศุสัตว์เช่นวัวแพะและแกะ

สินค้าส่งออกที่สำคัญของอินเดีย ได้แก่ ฝ้ายทองคำโลหะมีค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสิ่งทอและหนังสัตว์นอกเหนือจากวัตถุดิบที่จำเป็นที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การส่งออกเหล่านี้มีจำนวนมากและทำให้อินเดียเป็นตลาดพิเศษ

ชาวอินเดียประกอบด้วยประชากรประมาณ 95% และมีเพศสัมพันธ์ใกล้เคียงกับesterbiaursauna ประมาณ 21% ของประชากรทั้งหมดถือว่ามีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนและเกือบ 30% ถือว่าหนักมาก ผู้ชายประมาณ 28% และผู้หญิง 15% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ศาสนาที่สำคัญตามมาในอินเดีย ได้แก่ ศาสนาฮินดูศาสนาซิกข์และศาสนาอิสลาม ประชากรนับถือศาสนาของภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่ ภาษาทางการของอินเดียคือภาษาอังกฤษและภาษาราชการอื่น ๆ ได้แก่ ฮินดีอูรดูเปอร์เซียเบงกาลีคาลมีคและอื่น ๆ อินเดียเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและรักษาความศรัทธาของศาสนาฮินดูศาสนาซิกข์และศาสนาอิสลาม

ภาษา

อินเดียเป็นประเทศที่มีภาษาสูงสุด 2 ภาษาคืออังกฤษและฮินดี ภาษาอื่น ๆ ที่พูดในอินเดีย ได้แก่ Marathite, Telegu, Gwich’in และภาษาอื่น ๆ Gwich’in เป็นภาษาหลักของการแพร่กระจายของอินเดีย

ความสำคัญของภาษาฮินดีในอินเดีย

ภาษาฮินดีเป็นภาษาหลักของอินเดีย มีประชากรชาวฮินดีมากที่สุดมากกว่า 200 ล้านคน ขอแนะนำให้ใช้สื่อภาษาฮินดีเนื่องจากสื่อถึงสิ่งทอทางสังคมที่ไม่ใช่วรรณะของอินเดีย ภาษาฮินดีช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของอินเดีย เป็นที่ต้องการของคนทางตะวันตกเช่นเดียวกับคนทางตอนเหนือและตอนกลางของอินเดีย แม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาราชการของอินเดีย แต่ก็มีเจ้าของภาษาอังกฤษหลายคนในอินเดีย