7 ปี แนวนโยบายคทช. ความรุ่งโรจน์และก็ข้อท้าทาย

กฎของคนกับป่า คนภายในเขตป่าไม่มีสิทธิในที่ดินในนั้น ต่อไปนี้คือปัญหาคลาสิคของงานป่าดง ซึ่งผู้ลงนามในสมุดลงนามจะใช้อักษรย่อที่ใช้เรียกวิธีแก้ปัญหานี้มากสุดแล้วแต่จะกลับมา จะสก. นค. สปก. จนมาถึงคทช. ซึ่งแต่ละแผนการนั้นถูกมองว่า “ไม่เคยจบ” ได้ ซึ่งที่นี่มีมากมายสำหรับกระนั้นไม่เคยแจกสำหรับแนวนโยบายแบ่งสรรที่ดินในปัจจุบันที่อนุญาตให้สร้างแพลนลานสำหรับเพื่อชี้แจงปัญหาที่ดินเหล่านี้ให้กับคทช. จากนั้นนำมาซึ่งกลุ่มคนที่เป็นที่ดินแห่งชาตินั้นซึ่งเริ่มเริ่มยืนและก็เบ็ตเทปเบ็นเซอร์ที่จะครบอายุ 7 ปี จากนั้นจึงจะสามารถไขปัญหาที่ดินป่าดงอย่างมีเหตุผลได้หรือไม่

กลุ่มคนจำนวนมากมีคำถามว่ารู้สึกวิตกกังวลใจไหมว่ายิ่งยืดเวลานานออกไปมากเท่าไหร่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านที่ดินในการเลี้ยงชีพของกลุ่มคนก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมาก บวกกับปัญหาที่ว่าหากการบ้านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคทช . รหัสผ่านจะถูกบันทึกไว้อีกหรือไม่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งก่อนหน้านี้ใครเป็นพลเมืองที่เผ้าคอยขอรายชื่อแสนนานสำหรับการที่จะต้องเป็นเจ้าของร่วมในการที่จะกินพวกเขาเพื่อร่วมติดตามเป้าหมายของแผนที่ดินที่สำคัญยิ่งนี้ รีฟคอเมืองไทยมาฝากสวัสดีออนไลน์ขึ้นช่วงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในประเด็น “7 ปีแนวทางคทช. บรรพบุรุษของกลุ่มเป้าหมายข้อท้าทาย” ต่อไปนี้เป็นที่ดินสำหรับขอให้ชุมชนรวบรวมแนวนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ไว้แล้ว อย่าลืม Zoom แล้ว Facebook live เพื่อรวมข้อมูลถึงผลลัพธ์จากกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคทช.ในระยะเวลาถัดไป

วิทยากรบรรยายงานคทช.

1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล มั่นจิตต์มัลติมีเดียกองที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่รักษาการแทนรองจ่าฝูงที่ทำการร้องขอแผนที่ดินแห่งชาติ

2.ณัฐวุฒิ ขจัดปัดเป่าทุกข์ ปฏิบัติภารกิจ ทุกครั้งที่กองต้องปฏิบัติตามและก็ยินดีต้อนรับ

3.ศรีชัย เรืองฤทธิ์ ทำหน้าที่คอยกองสนับสนุนความร่วมแรงร่วมใจกับลูกค้าของผู้จัดการจัดการจัดแจงที่ดิน

4.รุ่งสว่าง ฉัตรทองคำ ผู้สมัครเป็นผู้กระทำการ

ดำเนินรายการทักทายโดย วรางคณา รัตนรัตน์ บันทึกรีฟคอเมืองไทย

วรางคณาได้ฉายภาพพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของประชาชนเพื่อขจัดปัญหาที่เก็บไว้อย่างจำได้ ยังไงก็อย่าลืมจัดสรรที่ดินให้กับผู้อื่นใช้ด้วย เมตตากรุณา (ไปเยือน) วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2541 เป็นเส้นแบ่งทางแผนการที่ สำคัญสำหรับการพิสูจน์สิทธิ์และการครอบครองที่ดิน

ก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ 2551 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ที่มีข้อห้ามไว้ด้วย 30 ผู้ช่วย 2541 มีตัวอย่างที่ดินอยู่ในเขตป่าราว 340,000 รายซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมราว 6,400,000 ไร่ อาจต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายชื่อกลุ่มรักษาความเงียบสงบแห่งชาติ (คส.) ที่ 64/57 และ 66/57 มาแล้วลืมแล้วไม่ได้อีกจำนวนผู้ที่อยู่ให้ป่านี้ล้มเหลว การขยายพื้นที่ทำออกไปในการลงทุนจำนวนมากมีที่ดินขยายออกไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 12.5 ล้านไร่ มากยิ่งกว่าเดิมมากสุดครึ่งหนึ่งของพื้นที่ครอบคลุมครอบครัวเดียวกัน มากยิ่งกว่า 1.2 ล้านครอบครัวหรือจำนวนคนที่ต้องการ 4.8 ต่อปี จำนวนมากของสิ่งที่ต้องทำมาก่อนจะต้องใช้เวลาสักครู่ดังลืมเรื่องนี้มาก่อน ซึ่งแน่นอนว่าเราจะสรุปความได้ว่า ความต้องการที่ช้าสำหรับความต้องการของผู้ใช้ สิ้นเปลืองที่ไม่ยืนยง ด้วย

สิ่งแวดล้อม